Dränering möjliggör källarrenovering

När man ska renovera källaren finns det många regler som man måste förhålla sig till och det ställs tekniska krav för att undvika framtida problem med fukt, röta, förhöjda radonhalter och andra skador på fastigheten. Vi rekommenderar därför att vända sig till professionella hantverkare för det mesta av arbetet, främst när det kommer till husgrunder, krypgrunder som är vanligt vid dränering.

I många fall innebär sänkningen av golvet – för att uppnå rätt takhöjd – att dräneringen ligger för högt och därmed måste läggas djupare. Om kraven på utrymningsvägar/fönster inte är uppfyllda måste man antingen schakta av terrängen eller gräva och gjuta ljusbrunnar.

En tilläggsisolering är ofta nödvändig eftersom källare är den del av byggnaden som är särskilt utsatt för fukt och röta. Av den anledningen är det också mycket viktig att dränering och tilläggsisolering blir utfört av professionella hantverkare.

Kontakta Borro på Lenni för ett platsbesök.