Dränering Stockholm

Vi är ett dräneringsföretag i Stockholm med omfattande erfarenhet I branschen, och vår mission är att hjälpa fastighetsägare i Stockholm utföra, se över eller förnya dränering kring sina hus. Vi erbjuder kompletta lösningar utförda av våra yrkeskunniga medarbetare för oslagbara priser. 

 

 

Begär offert

Vår process

Välkommen till vår sida!

Vi är ett dräneringsföretag i Stockholm med omfattande erfarenhet I branschen, och vår mission är att hjälpa fastighetsägare i Stockholm utföra, se över eller förnya dränering kring sina hus. Vi erbjuder kompletta lösningar utförda av våra yrkeskunniga medarbetare för oslagbara priser.

Dränering kan göras på flera olika sätt. Tveka inte med att ta kontakt med oss för en kostnadsfri besiktning av din fastighet så att vi kan bedöma vad som behövs i just ditt fall och sätta igång med dränering av din fastighet så fort som möjligt!

Med kunden i fokus är inga jobb för små eller för stora för oss!

Vad dränering i Stockholm innebär

Husgrunden kan komma i kontakt med vatten på två huvudsakliga vis: underifrån genom yt- och grundvatten och uppifrån genom snösmältningen och regnskurar.

Dränering är ett absolut måste för att hålla fastigheten fuktfri. Den är en underjordisk motsvarighet till hängrännor och stuprör som leder bort vatten från taket: dränering jobbar hela tiden med att leda grundvatten från din husgrund. Trots att ett välfungerande dräneringssystem inte är något man behöver tänka på, det har en livslängd på ungefär 25 år och borde förnyas med jämna mellanrum. Om något går fel kan det nämligen få stora och kostsamma konsekvenser för hela fastigheten.

Omdränering

För fastigheter med det grundläggande dräneringssystemet på plats gäller att dräneringen borde förnyas och finslipas då och då, låt oss säga en gång i 10 år. Omdräneringsarbetet är mindre utförligt och kostsamt än grunddräneringen.

Därför ska man dränera sitt hus i Stockholm

Med en välutförd dränering skyddar man sitt hus från källaröversvämningar, fuktskador och mögelproblem. Det är alltid en bra idé att leda vatten så lång bort från huse som möjligt.

Hur går dränering i Stockholm till

Man gräver ner speciella dräneringsrör runt husgrunden för att leda bort överflödigt grundvatten från tomten. Till skillnad från konventionella avloppsrör är dräneringsrör mikroperforerade för att kunna absorbera grundvatten från omgivningen och på så sätt leda bort det. I dagsläget brukar man använda sig av plaströr omslutna av kokosfiber eller geotextilduk för att stoppa jorden och diverse partiklar från marken från att förorena och tappa rören. Ett alternativ till kokosfiber är sågspån som läggs runt dräneringsrören.

Enn annan viktig dräneringskomponent är dränerande väggskydd som skyddar husgrunden från ytvatten som skulle kunna trycka på muren, tränga in i huset och orsaka vattenläckage. Att skydda grundmuren är särskilt aktuellt vid snösmältningen, långa regnperioder och i översvämningsområden och sker med hjälp av luftningsplattor som torkar ut väggytan eller isoleringsplattor som stoppar vattnet från att tränga in.

Det yttersta dräneringslagret består oftast av grus eller matjord. Man ska aldrig plantera blommor eller grönsaker i direkt anslutning till muren för att undvika fuktskador.

Kan man göra det själv?

Dränering är ett tufft och omfattande arbete där mycket kunskap och yrkeserfarenhet krävs för att göra rätt. Mycket kan nämligen gå fel vid en misslyckad dränering och konsekvenser kan vara både finansiella (förstört material, skadad husgrund) och emotionella (skador på själva fastigheten, finansiella förluster). Även vid omdränering är det väldigt lätt skada det nuvarande dräneringssystemet.

Det är inte marken huset står på utan snarare en grop i den. Därför är det av största vikt att grävningsarbetes utförs på ett professionellt sätt. Om man för iväg stora mängder av jord som håller huset på plats kan fastigheten nämligen rasa samman.

Därför finns vi till – för att utföra ett grundligt arbete med hjälp av den senaste grävningstekniken och moderna material. Vi kan mycket inom branschen och står er till tjänst oavsett om ni behöver dränera hus eller krypgrund.

Fördelar med att anlita en firma

Som experter inom dräneringsbranschen kan vi garantera att dränering av ditt hus sker tryggt och säkert. Man riskerar inte att behöva börja om.

En professionell firma kan underlätta både för dig och din plånbok. Det man ofta inte tänker på när man bestämmer sig att dränera sitt hus själv genom att följa en guide på internet är att även då tillkommer det många kostnader för material och grävnings- och markarbete. Med en firma säkerställer du att varje kronas värde nyttjas till fullo.

Man brukar kunna nyttja ROT-avdraget

I de flesta fall har man rätt till att nyttja ROT-avdraget för dräneringsarbeten. Detta avdrag är en skattereduktion på rekonstruktions- och ombyggnadsarbeten som kan sänka slutpriset på dränering rejält.

Men hur vet man att man kan dra av 30 % av arbetskostnaderna för sina dräneringsarbete? Jo, man ska äga och bo (helt eller periodvis) i fastigheten som ska dräneras och vara skattebetalare i Sverige.

Viktigt att tänka på för att hålla fuktighetsnivån nere

Med några enkla tips kring källarrekonstruktion och själva dräneringsprocessen kan man lätt undvika fuktskador.

Källarinredningen

För att hålla källaren som är ofta fuktdrabbad finns det två punkter man ska överväga vid källarrekonstruktion och inredning. Den första är att fuktisolera källaren utifrån med hjälp av just t.ex. dränering. Om dränering inte kan utföras, en ullmatta i källaren suger åt sig en del av fukten vid mindre fuktproblem.

Den andra är försöka undvika organiska material såsom trä eller i källarkonstruktionen. Samma sak gäller även för isolering av källaren – plastmaterial brukar motverka fukt bättre än mineralull. Trots fastighetens högre energiförbrukning minskar man dess mögelproblem genom att utesluta källarisoleringen helt och hållet; en sådan åtgärd borde övervägas med den individuella fastigheten i åtanke.

Marklutningen

Marken borde alltid vinkla bort från huset för att regnvatten och smältsnö skulle lätt kunna rinna bort. Man brukar rekommendera en 20-graders vinkel.

Rabatter

Det är aldrig en bra idé att starta en rabatt i direkt anslutning till fasaden. Man borde använda makadam eller sten.

Årstiden

Man ska alltid sätta igång med dränering när det är torrt ute – alltså under våren eller tidigt höst i svenska förhållanden.

Ta kontakt med oss

Har vi lyckats övertyga dig om dräneringen viktiga roll i en välfungerande fastighet? Då är det dags att ta kontakt med oss så att vi kan hitta en bra lösning för ditt hus!

Först kommer vi och besiktar ditt hus för att ta reda på vad som behövs och, i fall du hat ett, i vilket skick ditt nuvarande dräneringssystem är. Då bestämmer vi tillsammans vilket tidsschema vi ska följa till fastpris. Det sista steget är det viktigaste – vi kommer in dräneringsteknik och gör ditt hus ett nytt, fuktfritt liv!

1.

Platsbesök

Vi kommer ut och ser över mark och husgrundens förutsättningar innan vi lämnar en offert.

 

 

2.

Projektering

Vi planerar projektet och tar fram en plan framåt

 

 

 

3.

Offert

Vi presenterar offert på projektet i sin helhet

 

4.

Igångsättning

Efter signering sätter vi igång, en dränering tar normalt 5-7 arbetsdagar, från start till mål.

 

Varför dränering?

”När det kommer till husdränering är det viktigt att ha koll på vad man ska och själv kan göra. Våra hus utsätts för en hel del kyla och fukt under den långa vintern och ibland kan det orsaka fuktskador.

 

Begär offert

Vår referenser

Tidigare arbeten.

Läs mer om våra referenser 

 

 

Våra referenser

Ta hand om ert hus

Senaste blogginlägget

Dränering möjliggör källarrenovering

När man ska renovera källaren finns det många regler som man måste förhålla sig till och det ställs tekniska krav för att undvika framtida problem med fukt, röta, förhöjda radonhalter och andra skador på fastigheten. Vi rekommenderar därför att vända...

Fortsätt läsa Se alla nyheter

Samarbetspartners

Behörigheter